Afirmace

27.02.2018

Afirmace a podvědomí - použijte je pro lepší život

Co je afirmace?
Ve slovníku nalezneme význam tohoto slova ve smyslu přesvědčení, přitakání, ujištění, tvrzení. Každý den, každý okamžik nám hlavou běží mnoho myšlenek, tvrzení, přesvědčení, v duchu každý z nás používá slovní spojení, kterými hodnotíme, řešíme sami sebe, svůj vzhled, náladu a své činy... Často jsou tato tvrzení/myšlenky negativní a pak tato tvrzení používáme sami proti sobě.

Podvědomí je úložištěm informací. Zaznamenává všechno, o čem přemýšlíme a co říkáme.

Vkládáme-li do něj negativitu a negativní sdělení, podvědomí pro nás vytváří negativní zážitky a situace. Rozhodneme-li se vkládat do něj samá pozitivní, laskavá a optimistická tvrzení, naše podvědomí nám začne vytvářet a přinášet prospěšné situace, zážitky. Je tedy velmi důležité cíleně pronášet správné, pozitivní afirmace, díky kterým se naše podvědomí přeprogramuje a pomůže nám soustředit se na naši sílu a na schopnost tvořit si život dle našich přání. Moc afirmací je silná ať už si to uvědomujeme či ne. Afirmace jsou jako semínka zasazená do země. Trvá nějaký čas, než vyrostou do celé své krásy.

Jak pronášet afirmace?

Několikrát se zhluboka nadechněte.
Afirmaci vyslovte každé ráno a večer, jestli je to možné i častěji. Naučte se ji zpaměti a vyslovujte ji pokaždé, když se objeví pochybnosti.
Představujte si vyřešení situace, které se afirmace týká.
Představujte si sebe sama jako šťastného, zdravého a bohatého člověka.
Nakonec děkujte. Buďte vděčni za všechny, byť nepatrné, krůčky, za jakékoli zlepšení, za jakoukoli změnu ve vašem životě.
Každý den máte možnost se rozhodnout, zda budete šťastný, či nešťastný, je to ve Vaší mysli.

Zvolte si radost. Zvolte zdraví, lásku, úspěch, prosperitu a štěstí. Zvolte si cokoli, chcete vy sami. To co držíte ve své mysli a věříte tomu, že se to stane, to budete skutečně držet i ve svých v rukách. Pokud mu budete věnovat láskyplnou péči, bude každý váš den radostnější než ten předchozí.

Proč si tedy nevytvořit lepší a naplňující život tak, že začnete používat pouze pozitivní afirmace a podvědomí se stane počítačem s úplně novým programem.

Afirmace by měla vždy říkat to, co chcete, ne to, co nechcete

Afirmace musí mluvit o nabytí, získání něčeho, ne o tom, jak se něčeho zbavit.
Afirmace musí mluvit o dosažení něčeho.
Dostanete to, na co se soustředíte!

Špatné afirmace:
Nechci tak moc spát
Nechci vydělávat tak málo
Nechci pracovat tak daleko


Správné afirmace:
Spím X hodin denně, mám dostatek spánku a cítím se skvěle (X - nahraďte správným číslem)
Vydělám, xxxxx.00 měsíčně (x - nahraďte správným množstvím)
Já to mám xx km do práce (xx - nahraďte správným množstvím)
Cítíte rozdíl?

Afirmace musí být kladná, v žádném případě nesmí být negativní.Nepoužívejte slova "ne", "nikdy", "snad", "doufám", "budu", "přestal", "zbavil se", "nejsem" apod.

Pokud chcete uspět v konkrétním případě, afirmace může být následující: "Mám ráda úspěch v ...", v žádném případě "Nechtěl jsem propadnout ..." nebo "Jsem nezklamal." . Negativní výroky na úrovni podvědomí funguji zcela naopak, než se domníváme. Ony Vás ničí. Jakmile řeknete prohrál - podvědomí vnímá porážku. Slůvko "ne" je vůbec ignorováno podvědomím. Pokud chcete získat pozitivní výsledky, je nutné vytvářet pozitivní obraz. Negativní obrazy vedou k negativním výsledkům.

Afirmace je nutné vyjadřovat v přítomném čase
(když opakujete své afirmace je třeba cítit, že to, co říkáte, už se stalo)

Mozek nezná minulosti a budoucnosti. Když řeknete "Budu mít dům na břehu oceánu", váš mozek to pochopí takhle: "Nemám dům na břehu oceánu". Když říkáte "budu", nepřímo říkáte, že teď to nemáte. Vaše podvědomí nechápe slova jako "budu", "brzy", "zítra". Mozek chápe jen to, co se děje právě teď. Když řeknete svému podvědomí, že to již máte, okamžitě se to začne realizovat.

Špatně afirmace:
10. ledna 2012 si koupím nový dům (toto může být cíl, ne afirmace!)
Příští týden budu mít skvělý účes
Zítra budu mít skvělý den
Od pondělí úplně přestanu pít alkohol

Správné afirmace:
Koupil jsem si nový dům
Mám skvělý účes
Mám skvělý pracovní den
Jsem se vždy a ve všech situacích 100% střízlivý
Afirmace musí být konkrétní

Afirmace musí být konkrétní, protože pouze konkrétní formulace může způsobit silné emoce. Celá podstata je v tom, že afirmace musí spustit emoce. Čím silnější je emoce, která je vyvolaná, tím lépe pro Vás tyto afirmace budou fungovat.
Porovnejte, například, následující dvě afirmace:
Koupil jsem si nový krásný dům
Koupil jsem si nový třípatrový dům z bílých cihel o velikosti fotbalového hřiště a dům se nachází na pláži
Pociťujete rozdíly v emocích?


Právě kvůli tomuto rozdílu Vaše přání se splní.

Chcete si koupit auto?
Porovnejte tyto dvě afirmace:
Mám krásný nový Lexus
Mám nový sněhově bílý Lexus GS 460 s automatickou převodovkou
Cítíte ten rozdíl?

Museli jste si všimnout, že první formulace emoce jsou slabé, a druhé silné. To vše díky obrazům, které kreslí Vaše představivost v prvním a druhém případě.


Afirmace musí používat slova, označující emocí

Chcete-li zesílit afirmace ještě více, přidávejte do afirmace emocionální slova. Při sestavování afirmace se postarejte o to, aby vyvolala radost, vzrušení a nadšení. Jakékoliv slovo, které Vám způsobí silné emoce, má velký vliv na vaše podvědomí.

Pravidlo je jednoduché: Čím silnější emoce, tím rychleji se změní Vaše přesvědčení.

Hledejte slova, která vytvářejí pohyb myšlenek ve Vaší hlavě a vyvolávají emoce, obecně řečeno, velmi výrazná a silná slova.

Toto jsou krásná slova:
Ohromující
Vynikající
Úžasný
Pohodlný
Komfortní
S velikou radostí
Lehce a jednoduše
S potěšením
S nadšením
atd.

Afirmace, které posilují nejdůležitější hodnoty v životě, mají obrovskou sílu. Zamyslete se nad svými hodnotami.

Příklady emocionálních slov v afirmacích:
Snadno a s velkou radostí buduji svůj vlastní business.
Každý den po dobu 30 minut s velkou radostí vizualizuji svoji budoucnost
Pracuji v příjemném prostředí, s milými lidmi a vydělávám slušné peníze
Mé vlasy jsou krásné, silné a zdravé.
Afirmace se musí týkat jenom Vás a Vašich záležitostí

Můžete sestavovat afirmace pouze pro sebe a své záležitosti. Afirmace, které jsou zaměřeny na zlepšení věcí někoho jiného, nebudou fungovat. Nemůžeme se zabývat afirmací místo někoho jiného.
Pokud chcete pomoci někomu změnit se, přemýšlejte o tom, jak změna ve Vás přispěje této osobě a zaměřte své afirmace na tyto změny vlastního já.

Pamatujte si, že pomocí afirmací nemůže nutit někoho jiného něco udělat.

Následující afirmace nepovede k ničemu. Jen ztrácíte čas:
Lidé mě milují a váží si mě
Můj šéf si myslí, že jsem nejlepší pracovník
Můj přítel / přítelkyně mě miluje nejvíce ze všech
Moje máma se zotavuje
Nejsou dobré afirmace, které se vztahují k jiným lidem, a nedoporučuje se je používat. Raději neztrácejte sílu a energii a zaměřte se na sebe.

Tajemství afirmace je tom, že je snadné a pohodlné je opakovat. Představte si, že Vaše afirmace má více než 10 slov. Kolikrát si je můžete zopakovat? Optimální počet slov v afirmaci je 3-4.

Například:
Jsem úspěšný člověk
Jen byste měli vědět, co pro Vás znamená výraz "úspěšný člověk". Tyto vícekrát opakované afirmace mohou mít ve velmi krátké době významný vliv na Váš život.


Pokuste se najít takovou afirmaci, která ve Vás již při jednorázovém opakování vyvolává velmi pozitivní pocity.

Je velmi dobré, je-li taková!!!!!

NÁVRAT DO XARISKY BLOGU