Aura a aurický štít

27.02.2018

Jemné energetické pole známé jako aura obklopuje všechno v přírodě. Mohou jej vidět citliví jedinci a za určitých okolností i obyčejní lidé, kteří jí v náboženské ikonografii zobrazují jako svatozář, korunu či jasné světlo. ZDRAVÁ AURA JE KLÍČEM K TĚLESNÉ I DUŠEVNÍ POHODĚ!

Aura

Vše je energie. Fyzické tělo je energie v "hustší" formě a ostatní těla jsou také energie, ale ve formě, která je "řidší" než forma těla fyzického. Aura, tedy záření obklopující tělo je také energie.

Lidská aura: je energetickým polem obklopujícím tělo, odražející stav subtilních energetických těl. Stejně jako magnetické pole je i aura generovaná hmotou, avšak navíc je ovlivněna i okolím. Energie, která tvoří auru nás dělá takovými, jakými jsme, ovšem je ovlivněna i naším okolím, životním stylem a podmínkami. Aura odráží stav našich orgánů, našeho zdraví, myšlenkové aktivity a emocí. Také se z ní dá poznat, zda je člověk nemocný, a to daleko před objevem prvních symptomů. Síla a vlastnosti aury jsou ovlivňovány mnoha aspekty, například kvalitou energie jí plynoucí.

Hlavní aura: Hlavní část lidské aury pevně obepíná tělo. Představte si osobu obepnutou tlustými obručemi světla. Hlavní barvy této aury vyzařují z jednotlivých čaker.

Éterická aura: Blízko kůže je i éterická aura. Je často nazývána "vitálním štítem" a bývá viděna jako světlá vrstvička blízko u kůže, obepínající tělo. Její tloušťka je závislá od vitality subjektu, většinou ale bývá 3-4 cm široká. Vypadá jako vrstva hustého cigaretového kouře, točícího se kolem těla. Je to viditelná část astrálního těla, tedy v jeho smrštěném stavu. Během spánku toto tělo expanduje a otevírá se k přijmutí a uchování životní energie. Při probuzení se toto tělo opět smršťuje a formuje opět sít kolem těla. To slouží k uchování nashromážděné energie uvnitř těla. Energické tělo je vlastně takovým akumulátorem. Během spánku se nabije, během dne se pomalu vybíjí.

Lidská aura a barvy: Lidská aura je velice citlivá na barvy. Reaguje na barvy oblečení i okolního prostředí. Tyto barvy ovlivňují subtilní toky energií uvnitř energetického těla. To pak může za naše přirozené barevné preference ve výběru oblečení, závěsů a vůbec věcí, které nás obklopují. Citlivost na barvy je u jednotlivých lidí různá, podle toho, jak jsou citliví a jak je citlivá jejich aura. Ženy mají obvykle mnohem citlivější aury než muži, tedy bývají mnohom více vybíravější, co se týká barev okolí. Barva může citlivou osobu velmi ovlivnit. Když pak nosí barvy, které silně nesednou jejich auře, onemocní. Efekt barev na okamžitou náladu je dobře znám. Barvy zdí bývají třeba v nemocnicích velmi promyšleně vybrány tak, aby uklidnily rozrušené pacienty a vrátily je do klidu. Měkké, pastelové odstíny růžové a modré jsou pro jejich uklidňující efekt výborné a také jsou často využívány.

Složení aury

Aura se skládá z několika různých vrstev neboli úrovní, přičemž vnitřně korespondují s EMOCIONÁLNÍM a DUCHOVNÍM já.

Aura je v neustálém pohybu a mění se podle vašich činů a emocí. Její velikost závisí na mnoha různých faktorech. Zdravá aura dosahuje do vzdálenosti 1-3 metry ve všech směrech. Ovlivňuje a je ovlivňována fizickým zdravím a duchovní kondicí., stejně tak jako vším, co děláte. I tak však zůstává jedním z největších tajemství lidského organismu.

Neexistují žádná univerzální pravidla, co se přesného složení aury týče. Vědecké prostředky nejsou dosud dostatečně citlivé, aby přesně určili, z kolika vrstev se aura vlastně skládá, a subjektivní a tradiční názory se od sebe poněkud liší. Těchto vrstev může být sedum a nebo i dvanáct. Funkce těchto polí neboli "těl" jsou ÉTERICKÉ TĚLO, EMOCIONÁLNÍ TĚLO, ASTRÁLNÍ TĚLO, MENTÁLNÍ TĚLO, DUŠEVNÍ TĚLO a AURICKÝ OBAL a jsou také všeobecně přijímány.

Aurický obal

Aurický obal obklopuje aurická těla. Zabraňuje vstupu negativních energií a brání energetickým únikům. Slabé zdraví a škodlivé faktory životního prostředí, jako je například radioaktivní záření, mohou váš aurický obal oslabit, nebo dokonce poškodit, čímž je umožněn přístup nezdravým vlivům, které způsobují nerovnováhu v aurických polích. Trhlinami také může unikat z vaší aury energie, což způsobuje únavu, deprese a oslabení imunitního systému. Trhliny v auře mohou také přitahovat energetické parazity.

Zpevnění aury

Vaše aurické pole vás chrání a udržujev harmonii stejně tak, jako atmosféra udržuje planetu zemi. Pokud vaše aura zeslábne, můžete se stát snažší kořistí okultního útoku.

Zpevněním své aury se chráníte před negativní magií a zlepšujete svůj pocit dobré pohody. Je mnoho metod jak toho dosáhnout.

Způsob, jakým žijeme svůj život, má obrovský vliv na naše fyzické i duševní zdraví. Existují určité faktory, které mohou náš ochranný štít oslabit a zvýšit riziko útoku. 

NÁVRAT DO XARISKY BLOGU