Buďte zdraví

27.03.2018

Já osobně, když mě osloví někdo, kdo má nějaké zdravotní problémy, neslibuji vyléčení.
Skrze mě může dojít k hlubokému pochopení toho, proč, co a jak. Skrze toto pochopení se každý tam uvnitř potká sám se sebou a to často tak, že změní pohledy a nebo se bude muset utkat s něčím, co má ve svém nitru ukryto. To hlavní rozhodnutí změnit svou situaci či ne, musí každý udělat sám.
Zázraky se dějí každému, kdo v zázraky věří. Zázraky uzdravení se mohou dít, pokud o ten zázrak opravdu stojíme a něco pro to uděláme.
Občas narazím na lidičky, kteří hlavou chtějí se uzdravit, ale tam uvnitř mají úplně obrácený pochod. Pochod sebezničující, takový který koření v nelásce a bolesti.
Pochopit proč máme tyto pochody a postavit se jim přímo, vyžaduje vnitřní sílu zakotvenou v rozhodnutí to změnit.
Mohu nabídnou vedení a pomoc. Nemohu ale slibovat zázračné uzdravení, protože každý máme svůj život ve svých rukou. Mohu být pouze prostředník.

Nemoc těla, je jen další stádium nemoci našich životů.
Nenechme to dojít tak daleko, postavte se za sebe a své štěstí a zdravý život už když Vám přichází ke dveřím. Pokud už Vám na Vaše dveře klepe něco, co koření v bolesti, nenávisti, strachu ... Pak už je nejvyšší čas to změnit.

Chcete li být zdravý, žijte tak aby jste byli šťastný. Je li ve Vašem životě něco co vám to nedovolí, je to klepání na Vaše dveře, je to upozornění, Vašeho já. Dělej něco, změň to.

Všichni můžeme být zdravý, šťastný a finančně zajištěný.
Vše co se nám dějě má nějaký důvod a se vším se dá pracovat.

I to pokud na Vás někdo pošle černou magii, má svůj kořen ve Vás. Je jedno jestli ten kořen sahá do minulých inkarnací, ale je ve vás a Vy to můžete změnit.

Změňte své životy a buďte šťastný. Protože to je učení každého človíčka zde na zemi. Naučte se postavit se za svůj plnohodnotný, šťastný život.  

Vaše Xariska vám žehná.