JAK ZÍSKAT SILNĚJŠÍ VŮLI KE ZMĚNĚ ČI SEBELÉČENÍ

20.03.2019

Vaše vlastní touha po změně či po zdraví, vitalitě ... je nejdůležitějším klíčem k úspěchu v práci za Vaším osobním cílem. Každopádně pokud už máte cíl a vůli dojít si za ním, nedržte se cíle, ale najděte radost v cestě samotné. Protože pokud se soustředíte na to "kdy už ta změna, ten cíl přijde", shazujete ve skutečnosti cestu proměny do bezedného koše, nevážíte si cesty a tudíž se cíl vzdaluje. 


Uvědomte si, že ve skutečnosti všichni okolo a vše co vás nějakým způsobem tvaruje či navádí na nějakou cestu... nikdo a nic Vás ve skutečnosti nemůže dostat do cílové rovinky bez Vašeho osobního angažování se. Pouze Vy a jedině Vy jste ti, kdož určují jak vše bude probíhat, co vše se musí stát, čím vším si musíte - chcete ještě projít než pustíte staré aby mohlo přijít to nové.

Zároveň si uvědomte, že pokud jste rozhodnutí pro změnu či dojít k nějakému vašemu cíli, celý svět se spojí aby Vám byl nápomocný. Nejste na nic sami. Nejste sami dojít do pekla, stejně tak, nejste sami na to dojít  do nebe. Je to pouze Vaše osobní vědomá či nevědomá volba, která Vás vede cestou, kterou sami sobě volíte. 

JAK SI ZMĚŘIT SÍLU SVÉHO ROZHODNUTÍ, SVÉ VŮLE  DOJÍT DO CÍLE ?

Můžete si dle návodu sami změřit, jak jste momentálně na tom, se svým rozhodnutím dojít do svého vytyčeného cíle. Nezapomínejte, že vše je momentální, že pokud výsledek bude  pro Vás neuspokojivý, tak ho s lehkostí můžete změnit, vždyť už víte, že Vy jste ten kdo řídí své kroky, rozhodnutí a své vnitřní vědomé i nevědomé pochody. 

Představte si ve své hlavě, svůj vlastní přístroj na měření.  Představte si ho a dejte mu důvěru, protože on funguje úplně sám, bez Vašeho vědomého uvažování. Na tomto měřidle si čas od času přijďte zkontrolovat jak jste na tom, jak silné je Vaše rozhodnutí, jak silná je Vaše vůle dojít do svého vytyčeného cíle. Tímto způsobem se můžete také naučit, zapojovat do  práce hlubší dimenze Vaší mysli a nalézat v nich odpovědi, které Vám doposud unikali. 

Tento přístroj, později můžete využívat k získání většinu Vašich odpovědí.  Čím vyšší hodnoty naměříte na tomto měřidle, tím hlubší je Váš vnitřní soulad s činností, na kterou se ptáte. 

Možný návod na své vlastní měřidlo:

  • Představte si  v duchu jakékoli měřidlo se stupnicí od 1 do 10. Vybavte si takový typ přístroje, jaký se Vám bude líbit a bude Vám nejvíce vyhovovat. Může vypadat jako tachometr, teploměr a nebo úplně jinak.  Vyberte si jeho tvar i barvu. Zkuste jeho velikost, jestli se vám vejde do ruky, či je to typ stolní velkosti... Zda je to ručička nebo displej která Vám ukazuje odpovědi na Vaše dotazy. Představte si, že ručička i čísla jasně svítí a jde velice dobře vidět i za tmy.  Doporučuji si tento svůj osobní model svého osobního měřidla někam  zapsat a popsat ho do detailu. Určitě se Vám tento zápisek jednou hodí. 
  • Nyní si zavřete oči a znovu si svůj měřící přístroj představte, a požádejte ho, aby Vám ukázal, jak silné je Vaše rozhodnutí k získání ..... Buďte rozhodnutí získat pravdivý výsledek a nezasahovat do ovlivňování výsledku. 
  • Přístroj Vám ukáže  naměřenou hodnotu. Podívejte se na ní a zapamatujte si tento výsledek a nebo si ho někam zapište. Pokud  hned na poprvé, žádné číslo neuvidíte, nevadí, upravte si přístroj ve své představě tak, aby jste lépe rozeznali všechny detaily, zvýrazněte všechna čísla a rozhodněte se, že teď jste připravený  jasně vidět jasnou odpověď. A znovu položte svou otázku. 
  1. Hodnota 1-3 Ještě nejste dostatečně připraveni  provést zásadní změny. Pokuste se nalézt odpověď, proč. Změňte důvody a pak se i měření změní.
  2. Hodnota 4-6 Velmi dobré hodnoty, které přináší výhody. Tyto střední hodnoty poukazují, že jste došli do středu  dvou protipólů ohledně vaší otázky. Nejste ani ve zdraví ani v nemoci, jste někde uprostřed. V tuto chvíli je důležité najít větší argumenty, proč chcete změnu a větší rozhodnost tu změnu dokončit.
  3. Hodnota 7-10 vypovídá, že jste připraveni okamžitě nastartovat a začít vše měnit.  


Tato pomůcka je vhodná pro všechny. Jen nezapomínejte, že každý jste originál a tudíž každý máte svou vlastní cestu. Nezapomínejte na svou originalitu a všechny podobné návody berte pouze jako pomocné vodítko, ne fakt. Ten kdo se mnou na své změně spolupracuje a čte tyto řádky, uvědomte si, že vás všechny vedu tak, aby jste nejdříve změnili své vnitřní pochody a skrze tyto proměny se vám vše postupně projevuje ve fyzickém světě. Protože teprve skrze proměny vás samých a to v těch nejhlubších vrstvách vašich vnitřních nastavení, způsobují změny trvalé! A to je můj cíl s každým, kdo vkládá důvěru do mého vedení. Ano pouze Vás vedu, všechnu změnu si vytváříte sami, pouze s mou pomocí. 

Vaše Xariska, která s úctou a láskou tímto děkuje všem za důvěru.