Minulé životy, budoucí životy a meziživot

27.02.2018

Co si máme představit pod pojmem minulý život, asi všichni víme. Já chodím do minulých životů pouze při své práci, když je to zapotřebí, abychom mohli pochopit něco co se týká situace, či osoby, se kterou něco zpracováváme. Díky tomu můžeme zde v přítomnosti něco napravit. Nikdy nechodím a ani to nedoporučuji chodit do minulých životů jen proto, že mě něco ze zvědavosti zajímá. Občas ke mě přijde človíček, který si nevědomky otevřel minulý život a chodí si tam pro něco. Někdy si tam chodí prožívat něco krásného a tudíž, zde v tomto životě mu to chybí. Tím, že si to nevědomky prožívá tam, tak v přítomnosti to má zastavené. Někdy si tam ale lidi chodí i pro to, co je bolí, stále se k tomu vracejí a vytahují si bolístka, která patří do minulých životů a tím si tuto bolest nevědomky přenášejí sem do přítomnosti.

Občas přijdou i ti, co mají životy zavřené, ale mají zde v sobě nějaké bloky či programy, které se táhnou právě z minulých životů. Potom jen stačí najít kde to začalo, něco pochopit, uzavřít za sebou tento život a uzdravit vše v sobě.

Do budoucích životů při své práci občas také zajdu. Úplně poprvé jsem se do budoucího života u své klientky podívala nečekaně. Pracovala jsem s paní, která měla hodně komplikovaný život a hodně se v tom plácala. Nedařilo se jí v žádném spektru jejího života. Jak sama říkala, na co sáhla to se pokazilo.

Zajímavé bylo i to, že ona se přistěhovala k novému příteli z druhého konce Čech do Karlových Varů a po práci u mne se s ním rozešla a odstěhovala se zpět domů. Zjistili jsme, že vlastně přijela za mnou (v té době jsem působila v K.Varech). Ale zpátky k práci.

Asi při druhém sezení, se přede mnou otevřel budoucí život, kde jsem tuto klientku viděla jako velkou a silnou čarodějku. Promluvila ke mě a rázně mi řekla, že mi zakazuje na ní pracovat. Po vysvětlení proč na ní pracuji a že je to právě proto, aby se mohla stát tou čarodějkou, jakou je v budoucnu, se na pár minut odpojila a pak se zase ukázala se slovy, že mám svolení na ní pracovat. Při posledním sezení se opět objevila nečekaně při práci a z budoucna mi poděkovala. V přítomnosti jsem se s touto klientkou rozešla a ona mi za pár dní volala, že mi děkuje, že se vrátila do svého rodiště a je vše tak, jak má být.

Tento příklad je krásný i v tom, že nám ukazuje, že čas neplyne tak jak mi si myslíme, že vše je trošku složitější. Mohlo by se zjednodušeně říci, že vše je mimo čas a prostor . Ale o tom až jindy.

A co je to tedy ten meziživot? Asi se to nazývá i jinak, ale já používám tento termín.

Meziživot je čas a prostor, kde se duše setkávají a domlouvají si svůj čas na světě. Domlouvají si kdo, kdy, jak a proč se setkají, co se mají naučit, co chtějí získat či naopak. o co chtějí přijít... Prostě v našem životě se nic neděje náhodou, všechno má svoje důvody a přesto nic není dané. Všechno to můžeme a také měníme teď a tady.

Nejvíce jsem pochopila souvislosti právě přes návštěvy těchto mezisvětů. Nechodím tam často, ale vždycky je to hodně zajímavé.

Mnoho z vás již ví a nebo aspoň slyšelo pravdu o tom, že děti si vybírají své rodiče. Toto je samozřejmě pravda. Je to zjednodušená pravda , protože právě děti se cítí být rodiči často ublížený. Rodiče často mohou za to, že děti mají trauma či nějaké "nechtěné" programy a bloky. Rodiče jim svou výchovou, svým přístupem dávali špatný příklad atd. Prostě mnoho lidí, si řeší vztahy s rodiči a přitom jim pomáhá pochopení, že to oni si vybrali své rodiče. Toto je pravda, ale jak by k tomu přišli rodiče? Samozřejmě, že i oni museli souhlasit a dá se říci, že si vybrali své děti. Nic není náhoda, ani to, že se rodiče rozvedli hned po narození dítěte, že tatínek byl alkoholik. Všechno je to pečlivě naplánované a všechno nás to utváří v to, co potřebujeme a co je pro naše nejvyšší dobro.

Článek napsala : Xariska, vědma a terapeutka, 2015 https://xariska.cz/