NOVÁ ÉRA, PŘELOMOVÉ PŘESTUPY A ENERGIE

14.03.2019

Již je tomu pár let, když jsem poprvé začala psát a sdělovat, že přicházejí nové energie a s nimi i nové duchovní zákony. Nejvíce to bylo už tenkráte zřetelné ve finanční sféře. Už tenkráte mi bylo sděleno, že je zapotřebí tato změna zákonů, protože lidé se naučili zneužívat energie a obcházet to, co je mělo posouvat. 

Nu a je to tu, jsme v nových energiích. Nejsou to konečné energie, je to jakýsi vstup do mezi prostoru mezi starým a novým. Teď je ten čas, kdy nejvíce lidstvo pocítí skrze své životní těžkosti nutnost změnit své myšlení a postoje. Ted nejvíce lidí je ne-mocných a nebo je to mele v jiných životních tématech. A co s tím?  Rada je velice jednoduchá.  UDRŽET SI VŽDYCKY POZITIVNÍ MYSL.  Nevyhýbat se řešení, ale naučit se to řešit jinak a hlavně smýšlet jinak. A nezapomínat, že mnohé duchovní techniky už teď začínají být špatnými sluhy. Oni stále mají svou moc, ale .... ano je tam už to ale, ale - které svou tvář teprve ukáže, ale - které mnozí stále nechtějí pochopit či přijmout. 

V tento čas je zde víkendový seminář na téma: Nový start, nalezení své Moci a síly. Tento seminář je věnovaný právě těm kteří cítí, že je něco jinak a rádi by to NOVÉ  pochopili a začlenili do svých životů.  Ještě jsou volná místa, jste srdečně zváni.

Nový řád přichází na svět, ať chcete nebo nechcete, ať to přijímáte svým vnějším vědomím, či nikoliv. Je pouze na vás samotných jak se k tomu postavíte a jak budete i nadále prožívat své životy.  Stále platí, že VY  A POUZE VY SAMI JSTE TVŮRCI SVÝCH VLASTNÍCH ŽIVOTŮ A SKRZE SEBE TVOŘÍTE  SPOLEČNĚ SPOLEČNOST VE KTERÉ ŽIJETE.