Odpuštění 2018

11.03.2018

Máme zde čas, kdy jsme již postoupili všichni do vyšších energií. Každého se dotýká zrychlení toho co se děje. Pokud jste si všimly, dnes více než kdy jindy je důležité odpustit. Je důležité očistit své srdce a rozvibrovat svou srdeční čakru láskou a to bez odpuštění nejde. 

Odpusťte, odpusťte svým bližním, odpusťte situacím, odpusťte celému světu, ale hlavně odpusťte sami sobě!!! 

Čas od času do mé praxe přijde človíček, který má v srdci velikou bolest, ale on už tu bolest necítí, stal se otupělým dokonce zapomněl i na to, co ho tak zranilo a proto vlastně ani neví, že by to měl vyléčit, že by měl odpustit. Zavřel si to hluboko v sobě a zapomněl, jenomže to že jsme na to zapomněli neznamená, že nás to netíží, že nám to nezasahuje do našich životů.  

Čas od času do mé praxe přijde človíček který říká, tohle se nedá odpustit, neodpustím a hlavně nezapomenu. A já vím, že díky tomuto postoji bude vesmír na tohoto človíčka tak naléhat, že jednou pochopí a moc rád odpustí. 

Čas od času ke mně přijde človíček který říká, já už jsem odpustil/a, a já vidím, že ještě toto konkrétně drží v sobě, že toto ještě nechce pustit, zde ale jen stačí pochopit co si v sobě držíme, co nechceme pustit a náprava je jednoduchá a často velice rychlá. 


Odpouštíme nejenom druhým, ale i sami sobě! Sebeodsuzování vede k nechtěným změnám týkajícím se jak zdraví, tak i vašich financí...

Každý máme lék na dosah, pouze ho pochopit a praktikovat.

Vyhraďte si každý den půlhodinku na to, aby jste odpustili každému, ke komu cítíte antipatie nebo jste někoho kritizovali, či snad se někoho bojíte, třeba se bojíte nějakého zvířete? ... (Bojíte li se - vyšlete pocit lásky a požádejte o odpuštění.)

Uvědomte si, že všichni lidé jsou dušemi a hrají zde své role, vyšlete jim svoji lásku. Nejlepší doba pro toto každodenní léčení je doba před spánkem, protože nebudete usínat s pocity nepřátelství či strachu.

SAMOZŘEKMNĚ, ŽE VŠECHNA SLOVA PROCÍTÍME A JSME SI VĚDOMI CO ZNAMENAJÍ, POUHÉ PAPOUŠKOVÁNÍ BY BYLO NEÚČINNÉ. Vyšlete své odpuštění skrze své srdce.

Chcete-li aby vám druzí odpustili, můžete použít tato slova: Žádám o odpuštění, s pokorou v srdci posílám mou lásku všem a vím, že mi odpustili všichni ti, jenž mají potřebu mi odpustit.

Nebo například. Ty (osoba, bůh, ďábel, situace...) mi prosím odpusť, že jsem se nechal strhnout k tomu, že jsem tvou energii zneužíval, jako argument k tomu, že jsem já zavíral své srdce. (zamyslete se nad touto větou, co znamená)

Věřte své intuici, ona vám ta správná slova vloží do vašich myšlenek a srdcí !

Odpuštění léčí veškeré nemoci. Odpuštění nás činí moudrými. Odpuštění činí slabé silnými. Odpuštění je schopno odstranit cokoliv, co stojí mezi vámi a vaším štěstím.

Také je pro někoho vhodné odpuštění v podobě Ho´oponopono, tento druh odpuštění najdete v odkazu. 

Pokud je to těžké, pak mé doporučení je, odpouštět denně celých 21 dní!

Můžete si představit, že to funguje podobně, jako když se denně sprchujeme (smýváme nečistoty, nánosy), tak denně ze sebe něco odpouštíme (odpouštíme ze sebe nánosy...) . 

Nebo když chodíme na wc, tak něco čeho je v nás přebytek vypouštíme, skrze odpuštění také přebytky odpouštíme/vypouštíme :-) 

Všem vám přeji lásku, lehkost a štěstí v srdci.

Vaše Xariska terapeutka