Odpuštění a Ho´oponopono 2020

29.01.2020

V mé praxi často doporučuji odpustit.

U někoho je vhodnější odpuštění u jiného Ho´oponopono a dost často směsice obojího. Proto opět zveřejňuji a trochu upravuji tento článek.

* * * * * * 

Odpuštění

Máme zde čas, kdy jsme již postoupili všichni do vyšších energií. Každého se dotýká zrychlení toho co se děje. Pokud jste si všimly, dnes více než kdy jindy je důležité odpustit. Je důležité očistit své srdce a rozvibrovat svou srdeční čakru láskou a to bez odpuštění nejde.

Odpusťte, odpusťte svým bližním, odpusťte situacím, odpusťte celému světu, ale hlavně odpusťte sami sobě!!!

Čas od času do mé praxe přijde človíček, který má v srdci velikou bolest, ale on už tu bolest necítí, stal se otupělým dokonce zapomněl i na to, co ho tak zranilo a proto vlastně ani neví, že by to měl vyléčit, že by měl odpustit. Zavřel si to hluboko v sobě a zapomněl, jenomže to že jsme na to zapomněli neznamená, že nás to netíží, že nám to nezasahuje do našich životů.

Čas od času do mé praxe přijde človíček který říká, tohle se nedá odpustit, neodpustím a hlavně nezapomenu. A já vím, že díky tomuto postoji bude vesmír na tohoto človíčka tak naléhat, že jednou pochopí a moc rád odpustí.

Čas od času ke mně přijde človíček který říká, já už jsem odpustil/a, a já vidím, že ještě toto konkrétně drží v sobě, že toto ještě nechce pustit, zde ale jen stačí pochopit co si v sobě držíme, co nechceme pustit a náprava je jednoduchá a často velice rychlá.

Odpouštíme nejenom druhým, ale i sami sobě! Sebeodsuzování vede k nechtěným změnám týkajícím se jak zdraví, tak i vašich financí...

Každý máme lék na dosah, pouze ho pochopit a praktikovat.

Vyhraďte si každý den půlhodinku na to, aby jste odpustili každému, ke komu cítíte antipatie nebo jste někoho kritizovali, či snad se někoho bojíte, třeba se bojíte nějakého zvířete? ... (Bojíte li se - vyšlete pocit lásky a požádejte o odpuštění.)

Uvědomte si, že všichni lidé jsou dušemi a hrají zde své role, vyšlete jim svoji lásku. Nejlepší doba pro toto každodenní léčení je doba před spánkem, protože nebudete usínat s pocity nepřátelství či strachu.

SAMOZŘEJMĚ, ŽE VŠECHNA SLOVA PROCÍTÍME A JSME SI VĚDOMI CO ZNAMENAJÍ, POUHÉ PAPOUŠKOVÁNÍ BY BYLO NEÚČINNÉ. Vyšlete své odpuštění skrze své srdce.

Chcete-li aby vám druzí odpustili, můžete použít tato slova: Žádám o odpuštění, s pokorou v srdci posílám mou lásku všem a vím, že mi je odpuštěno.

Nebo například. Ty (osoba, osoby, situace...) mi prosím odpusť, že jsem se nechal/a strhnout k tomu, že jsem tvou energii zneužíval/a, jako argument k tomu, že jsem já zavíral/a své srdce. (zamyslete se nad touto větou, co znamená)

Věřte své intuici, ona vám ta správná slova vloží do vašich myšlenek a srdcí !

Odpuštění léčí veškeré nemoci. Odpuštění nás činí moudrými. Odpuštění činí slabé silnými. Odpuštění je schopno odstranit cokoliv, co stojí mezi vámi a vaším štěstím.

Pokud je to těžké, pak mé doporučení je, odpouštět denně celých 21 dní!

Zde často vnímám, jak se na začátku lidi perou sami se sebou, zde je důležité se zakousnout a dojíst to celé až do úplného konce, kdy přijde úleva a prozření.

Můžete si představit, že to funguje podobně, jako když se denně sprchujeme (smýváme nečistoty, nánosy), tak denně ze sebe něco odpouštíme (odpouštíme ze sebe nánosy...) .

Nebo když chodíme na wc, tak něco čeho je v nás přebytek vypouštíme, skrze odpuštění také přebytky odpouštíme/vypouštíme :-)

* * * * * * 

HO'OPONOPONO

Přijetí zodpovědnosti za svůj život

Ho´oponopono je název starého havajského učení a znamená "vylepšit, vyčistit, napravit chybu".

Jde o proces uvolňování, odpuštění a čištění, který pro dnešní účely aktualizovala Morrnah Nalamaku Simeona, kahuna Lapa'au, jmenovaná v roce 1983 Žijícím pokladem Havaje...

Základní myšlenkou metody, je převzetí 100% zodpovědnosti za vše, co se děje v mém životě, ve mě i kolem mě. Naše myšlenky vytvářejí naši realitu. To, co se vám v životě stane, není vaše vina, ale vaše zodpovědnost. Patří sem i to, co říkají, dělají nebo si myslí druzí a objeví se to ve vašem životě. Když přijmete veškerou zodpovědnost za vše, co se objeví ve vašem životě, pak se vás týkají všechny problémy druhých lidí, kteří vás vyhledají. A cokoli potkáte, to můžete uzdravit.

Máte moc vyléčit cokoliv, co vám vstoupí do cesty. Vše výše jmenované může být léčeno, ať se to k vám dostalo jakýmkoliv způsobem. Když to dokážete cítit, dokážete to i vyléčit a to skrze sebe

Metoda zahrnuje "čištění" sebe sama a svého podvědomí od všech negativ, aby člověk mohl vidět změny v ostatních.

Když se postaráte o své vlastní potíže, odezní i u jiných.

A teď to nejdůležitější - jsou to čtyři věty/slova, které mění svět...

Tím, že neustále opakujeme slova:

Miluji Tě -

Omlouvám se -

Prosím, odpusť mi -

Děkuji Ti...

(nebo to jde i takto)

Omlouvám se -

Prosím odpusť mi -

Miluji tě -

Děkuji Ti...

Napsala jsem zde dvě verze, jaká je ta správná ? Použijte svou intuici, co vám sedí víc. Dle mého vnímání mají obě varianty stejnou sílu, je pouze rozdíl v našich srdcích a vnímání.
Ho´oponopono je o naslouchání naší vnitřní inteligence, tichého hlasu, kterému můžete říkat intuice nebo inspirace. Podstata není ukrytá v žádné pomůcce.

očišťujeme dluh, který na své duši máme - činy dávno minulé. (Samozřejmě nejde jenom o to slepě to opakovat, ale procítit a vědomě myslet na to co říkáme! Tyto čtyři věty opakujte stále dokola a neustále, dokud v sobě nepocítíte úlevu, "klid a mír"... ale pozor, toto odříkávání nepatří "tam tomu", ale vám, vašemu já a vašemu srdci!!! )

Podle Dr.Lena je třeba pro léčení věcí z "vnějšího světa" postupovat takto: Nejdříve směrem k danému problému řekněte ''Omlouvám se'' a ''Prosím, odpusť mi.'' "Omlouvám se" říkáte, abyste uznali, že se něco stalo a že si uvědomujete, že to není dobré. Tím, že říkáte ''Prosím, odpusť mi'', si uvědomujete možné chyby, křivdy a bolesti, jež jste se mohli dopustit. Odpouštíte sami sobě. Současně žádáte o odpuštění Božskou mysl/Vesmír, jejíž součástí je vaše mysl.

Pak opakujete ''Miluji tě'' a ''Děkuji ti''. Slova ''miluji tě'' rozproudí zablokovanou energii. Vyjadřují vaši lásku ke svému vědomí a současně, pokud se tak Božská mysl rozhodne, vyjadřují její lásku ke všemu stvořenému. Když po tomto výroku vyslovíte ''děkuji ti'', vyjadřujete vděčnost. Vyjadřujete víru, že problém bude vyřešen pro nejvyšší dobro všech zúčastněných. Děkuji Ti" je výraz vděku a pokory za vše, co mě potkalo. Vyjádřením upřímného vděku i za věci, jež mě zranily, ublížily, způsobily nepříjemnosti, strach i bolest dokazuji, že si uvědomuji hodnotu všech věcí, které mě obklopují, nejenom hmotných, ale i zkušeností a situací.

Naučte se přijmout zodpovědnost za vše, co se ve vašem životě děje. Ho´oponopono je jenom pomůcka, jak se s věcmi vyrovnat, naučí vás změnit pohled, způsob přemýšlení nad světem. Ho´oponopono vás totiž učí být strůjci vašeho života.

Naučte se hledat v nitru sílu, která vám pomůže překonat nesnáze. Naslouchejte inspiraci, která ví nejlépe, co je pro vás to pravé. Přestaňte se snažit mechanicky aplikovat něco, o čem sami nejste přesvědčeni, že to může fungovat.

Někteří lidé chápou Ho´oponopono jako instantní metodu na řešení problémů. Ovšem tím Ho´oponopono není. Život není snadný a zároveň je velmi lehký. Je přesně takový, jaký si jej stvoříte. A veškerá síla se neukrývá nikde jinde, než ve vás, ve vaší mysli.

Všem vám přeji lásku, lehkost a štěstí v srdci.

Vaše Xariska terapeutka