POKLADNICE  DARŮ ANEB VŠECHNO MŮŽE BÝT JINAK

28.11.2017

Čím více se lidé začínají otvírat tomu jemno-hmotnému světu, tomu světu za oponou. Tím více si uvědomují, že se musí více naučit rozeznávat a naslouchat své vlastní intuici.
Všichni máme v sobě pokladnici nádherných darů v podobě mimo-smyslového vnímání. Je pouze na nás jak dalece jsme připraveni tuto truhlu otevřít a naučit se s ní pracovat.

Ve skutečnosti z té pokladnice stále čerpáme, jen často to bývá nevědomky. Například mnoho lidí už poznalo sílu intuice a často jsou jedinci, kteří ví, že v určitých životních situacích nebo v určitých oborech jsou opravdu dobří. Tito jedinci většinou používají dary z této pokladnice a prostě neřeší proč tomu tak je. Přijali to jako součást sami sebe a učí se ty dary používat směrem jim blízkým.
Například ke mě do praxe přišla paní, která začínala jako pochůskářka u jedné realitní společnosti. Dnes je majitelkou několika poboček a daří se jí. Netušila, že používá dary z této pokladnice, dokud jsme si nezačali povídat. Sama pak začala přemýšlet o tom jak to vlastně u ní je. A tyto dary začala využívat vědomě a rozšiřovat své vědomosti. Prostě věděla, že je dobrá. Sama mi řekla, že u ní je to tak, že když přijde člověk co chce prodat baráček, ona věděla, aniž by ten barák viděla, že ho prodá do měsíce a nebo naopak že je zde nějaký zádrhel a najít kupce bude oříšek. Používala dar který já nazývám jasno-vědění. Prostě mnoho věcí víte, ale nevíte proč to víte. Nemá to materiální základ, prostě a jednoduše víte. Pokud svým smyslům z této truhlice důvěřujete a umíte je používat, pak jste v oblasti, kde to používáte dobří. Tak to prostě je.

Lidé v dnešní době čím dál více své truhlice otevírají a vědomě s nimi pracují. Pokud je to přirozený proces a jde skrze uvědomění sama sebe, pak je vše v pořádku.
Bohužel jak už to bývá, často je otvírají násilně a pak nejsou připraveni na to co přijde a dostávají se do situací, které nezvládají.
Tato truhlice má mnoho darů a jsou tam i takové o kterých ani netušíme, že existují. Lidé jsou od podstaty zvídaví a to je v pořádku, bohužel jsou také netrpělivý a tam je často kořen nějakého problému. Všechno má svůj postupný proces, nic nejde bez úhony přeskakovat.
Vemte si jednoduchý příklad. Člověk přijde do 1 třídy základní školy a začne se učit, představte si jak by takový nadaný jedničkář dopadl, kdyby ze 3 třídy základní školy skočil rovnou na vysokou školu. chápete, že pokud by to nebyl naprostý génius, pak by vysokou školu neudělal, protože by nedohnal ty třídy co přeskočil. V tom horším případě by se mohl i složit, protože byl zvyklý být dobrý a najednou by to na něj všechno padalo. A tak je tomu u všeho.
Všechno má svoje důležité kroky k tomu abychom mohly postupně krok po kroku vyjít schodiště do nebes :-DJakmile si zvědomíme truhlici svých možností a začneme s nimi pracovat, otvírají se nám postupně jasno-schopnosti, neboli nové pohledy na svět. Začneme vidět věci za oponou. Vezměmě například jasno-vidění. Člověk začne vidět energie které doposud neznal. Například začne vidět aury kolem věcí či osob. začne si uvědomovat mnohé možnosti tohoto vnímání. A jak už je to u lidí zvykem, začne dělat závěry a nebo přebírat názory druhých lidí jako danný fakt. Jenomže to není správné. Všichni máme ve svém vínku danou řekněme intuici, vnitřní hlas či napojení se na tu pravou pravdu. To je to první čemu bychom se při otevření pokladnice, měli naučit. Naslouchat sami sobě. Protože to jediné je důležité. To jediné nás opravdu může vést ke šťastnému a spokojenému životu a skrze poznání sama sebe můžeme poznat vesmír. Opačně to nikdy nefunguje.
Je zde mnoho pastí, které nás ale ve své podstatě , nutí naučit se naslouchat svůj vnitřní hlas, tu pravou pravdu.

VšECHNO JE JINAK
Mi lidé jsme se naučili více či méně zručně poznávat v tom materiálním světě, že ne vše co vidíme, slyšíme či cítíme je pravdivé, že to nemusí být takové jak se nám to prezentuje či jak to vnímáme. I zde ti zručnější už dokáží naslouchat své intuici, která je varuje, že je zde něco jinak.
To vše už známe a proto známe i pravidlo, které nám říká NE VŠECHNO CO SE JEVÍ BÝT KRÁSNÉ, VOŇAVÉ ČI PŘÍJEMNÉ JE TAKOVÉ JAK SE NÁM ZDÁ. VŠE MŮŽE BÝT ÚPLNĚ JINAK. ZDE TY MASKY DOKÁŽEME PROHLÉDNOUT. Uvědomujeme si že můžeme být klamáni.
Vždyť známe například květiny, které mají tak lákavou vůni jen proto aby přilákali svou kořist, kterou si dají k obědu.

Tak proč když své vnímání rozšíříme o jasno-vnímání, které je vlastně stejné, jen díky němu pozorujeme a vnímáme ten jemno-hmotný svět, proč zde jsme naivní a myslíme si že tu žádné masky neexistují? Existují a je jich mnoho. Vždyť víte že když se člověk usmívá uvnitř může brečet. Takže když člověk září nemusí uvnitř zářit pouze nám ukazuje co chce abychom viděli.

Buďte opatrní na všechny závěry které si děláte. Ano je to těžké ty masky prohlédnout u některých lidí i ve hmotném světě, takže se učte, že je to tak i v tom jemno-hmotném světě. Držte se pravidla, neposuzovat podle pláště který si člověk obléká, neposuzovat podle slov, které člověk používá, neposuzovat zbrkle. Pouze sledujte a podle skutků které jsou skutečné si postupně udělejte obrázek. Ani první pocit nemusí být vždy správný, může se vám pouze něco vašeho v něm zrcadlit.
Nezapomínejte že zrcadlení je skutečné.
Občas zkušenost, kterou jsme si prošli, se nás nějakou dobu drží a mi ji často přenášíme v sobě a aplikujeme jí na něčem jiném či někom jiném. Zapomínáme že vše a všichni jsou originální. Proto si vždycky v posuzování dejte čas a vše nejdříve pozorujte než si uděláte obrázek. Nu a konec konců on se i ten obrázek a vaše mínění o dané věci či člověku může měnit. A to je v pořádku. Pokud vše necháte plynout a nezavřete si pravdu do krabice s názvem TAK TO JE, pak je vše v přirozeném procesu vnímání, kdy se sami skrze vnímání světa učíte poznávat sami sebe a své pochody. Svět kolem není pevný, stejně jako naše názory se i svět kolem proměňuje.
Uvědomte si, že co bylo před rokem dnes už nemusí být, všechno se přirozeně proměňuje, masky se mění, ale i skutečnosti jsou v pohybu. Proto nezavírejte si nějakou přítomnou vaší pravdu do krabice, kde nemůže reagovat na nové skutečnosti a vše nechte otevřené.
Xariska   www.xariska.cz