Příběh o Růžence

29.11.2017

Před pár lety ke mně do praxe přišla jednou paní, pojmenuji jí Růženka.
Ještě dodám, že tato paní Růženka je človíček velice krásných energií, který má krásné dary a umí svou intuici poslouchat. Má "normální" práci a rodinu, ale jako koníček má i duchovní cestu, kterou jde a po které vede i druhé.

Už nevím důvod její návštěvy, ale vzpomínám si, že tenkrát se hodně scházela s nějakými lidmi, kteří tvořili určitou skupinu (název záměrně nedám) za účelem sebepoznání. Nu a ona jela s těmito lidmi do Indie.
Tehdy když jsem do toho nahlížela, bylo vše v pořádku, tenkráte mě také pozvala ať jedu s nimi a můj mozek by moc rád nabídku cesty přijal, ale bylo mi mými průvodci řečeno, že to není pro mě vhodné a tak jsem nabídku nepřijala.

Po návratu z Indie, za nějaký čas ke mně opět dorazila. Nu a tehdy jsem viděla, že cesta splnila účel a že jde tak jak má.
Zase uplynul čas a Růženka se ozvala. Opět měla možnost vyjet do Indie a ocitla se na rozcestí.
Tehdy se ale vše změnilo. Tehdy mé rady zněly, aby do Indie nejezdila a od té doby jsme zpracovávali odtržení se od skupinky těch lidí, které na ní měli velice špatný vliv.

Tato skupinka se nezměnila, ale Růženka už svou zkušenost nabrala a pokud by setrvávala v těchto energiích i na dále, šla by úplně jinou cestou, než ke světlu a k její duši.

Zde je krásně vidět, že vše má své načasování, své důvody a svou posloupnost, přeskakovat v tomto případě ani nešlo.

Zkrátím to a napíši kořen ke kterému směřuji.

Včera mě opět navštívila a dotaz byl partnerství. Jenomže vše je provázáno vším a tak i toto její bolístko bylo o jejím osudu, kterým si prochází.

Po těch letech, kdy zavřela za tou společností dveře, ještě stále určité vlivy jsou znát. Občas se jí odtamtud nějaká kamarádka ozve a jen tak poklábosí, dokonce se jí občas ozývá i hlavní osoba této skupinky. Dokud budou v těch jejích vnitřních energií ještě nějaké nitky, které potřebuje skrze uvědomění zpracovat, budou se tito lidé ozývat, aby jí na to upozorňovali.

Dnešní sezení ale přineslo ještě jednu velice zásadní věc o které vlastně chci psát. Dnes byl správný čas na to vytáhnout na povrch jednu zásadní věc. Dnes nám bylo ukázáno, že když se skrze lidi z této skupinky zúčastnila čtení z palmových listů, tak do ní byli zasazeny KÓDY, ne programy ani bloky, ale doslova určité kódy. Kořeny těchto kódů nejsou z palmových listů, ani od lidí z toho společenství. Ale od bytostí kteří stojí za tím vším v pozadí a kteří mají tyto energie a lidi řekněme v područí.
Co jsou zač tyto kódy? Jsou zatím spící a nejsou důležité pro tento život, ale jsou zasazeny tak aby v další inkarnaci paní Růženka byla zotročena.
Všechny naše inkarnace a životy jsou provázané, a tak si musíme uvědomit, že to co zasadíme tento život ovlivňuje naše další životy. Je mnoho teorií o tom jak jsme ovládáni, ale jen málo kdo si uvědomuje, že dnes něco jen pokračuje a celý plán nejde vidět třeba právě proto, že je za závěsem inkarnací.

Tohle není ojedinělý případ, který mi ukazuje skrze mou praxi to, že mnoho sil se snaží zasazovat své semínka, kvůli plodům v budoucích inkarnacích. Ale je to poprvé co mám svolení všech, o tom aspoň trošku napsat.

Vaše Xariska