Svatojánská noc a letní slunovrat

14.05.2018

Blíží se letní slunovrat - čas magie a kouzel

Letní slunovrat nastává 21. června 2018 v 10:07  (21.6.2019 v 15:54 hod.)

Letní slunovrat je magickým obdobím, kterému lidé po staletí přikládali velký význam. V této době staří Keltové pořádali slavnosti bohyně Matky. Sabat Litha nebo Alban Heruin jsou názvy pro letní slunovrat našich předků. Oslavy probíhaly zapalováním velkých ohňů na vysokých kopcích, tyto ohně se zapalovaly o půlnoci a lidé kolem nich tancovali. Žhavé uhlíky z těchto ohňů pak rozhazovali lidé po polích, aby zajistili dobrou úrodu. O této magické noci se také sbíraly léčivé byliny, věřilo se, že mají extrémně velkou moc. Tato tradice přetrvala až do dob křesťanských, kdy církev se zpočátku snažila pohanské rituály spojené se slunovratem vymýtit úplně. A tak se změnil "Slunovrat" ve "Svatojánskou noc", spojenou až se svátkem Jana Křtitele. To ale oslavám nic neubralo na tajemnosti a navíc celá řada prastarých zvyků zůstala zachována.


Magická a tajemná noc v předvečer 24.června se nazývá  Svatojánská noc. Tehdy se otevírají brány mezi světy. V noci tak můžete potkávat různá stvoření v hojném počtu. Např.  bludičky, víly nebo skřítky hlídající ukryté poklady... Bájné mystické bytosti je po celý rok střeží a právě tuto noc umožní některým obyčejným smrtelníkům nalézt nějaký z těchto pokladů. Ale jen těm, kteří jej opravdu hledají a to v takové podobě, která je mu určena. Neboť pravým pokladem není nalezení pytle zlata, nebo hromady peněz, ale někdy je to jen prosté poznání, které skrývá skutečné obrovské bohatství pro toho, kdo jej nalezne. 

Důležitým prvkem je i svatojánské čarování, týkající se především sběru bylin a milostné magie. S magií lásky souvisí víra v "devatero bylin", kdy dívka z květů natrhaných v noci tajně na louce uvine věneček a pak s jeho pomocí zjistí, koho si vezme. Byliny utržené za této noci mají velmi silné až kouzelné účinky. Bylinky můžete trhat do zítřejšího poledne. Některé je důležité trhat v noci, za svitu luny, aby jejich síla byla umocněna. A některé je nutno trhat až za slunečního svitu, nejlépe však, když je slunce nejvýše.

"Svatojánská noc" je plná kouzel a magie, ožívají v ní nadpřirozené síly a otevírá se brána mezi světy.

Je možné vyvolat duchy zemřelých a spojit se s tajemnými mocnostmi. Dále se věřilo, že v tuto noc lze nalézt zlaté kapradí, které označuje místa, u nichž se země otevírá, skály se rozestupují, je možné najít poklad.
O "Svatojánské noci" se provádějí různé rituály, které sahají až do starověku.
Jako například skákání přes oheň nebo házení věnců do vody.


Jsou to svátky pohostinnosti a Slunce je symbolem spravedlnosti - svítí pro každého stejně, buďte pohostinní a pomáhejte druhým. Nasbírejte si svatojánské byliny, jsou jimi rozmarýn, tymián, bazalka, šalvěj, černobýl, pelyněk, heřmánek, levandule, svatojánský kořen a další.