Temná noc duše

01.11.2019

Temná noc duše
Když někdo raní naše city, jsme do jisté míry otupělí. Pocit utrpení a beznaděje převálcuje naše myšlení a naplní nás nejistota. Život jako by ztrácel smysl a realita se mění. Nic nepůsobí skutečně, nic není skutečné. Radost jako by nás opustila, vše je utlumené, nicotné. Zůstává jen beznaděj, obava, prázdnota. Slova nejsou dostačující k popsání intenzity tohoto prožitku. Nastává proces temné duše. Jediné co je cítit, je bolest, vše objímající a rozprostírající se tak velká bolest, že ani nepřináší poznání. Já osobně jsem tento stav u sebe popsala zpětně jako když si trhám ❤️ na kousky. Tak jsem to zpětným pohledem vnímala a přišlo mi to jako nejbližší přirovnání.
Všichni okultisté, magici, spiritualisté se v určitých stádiích života musí vypořádat se spirituální prázdnotou. Tato zkušenost se dá považovat za součást přirozeného procesu metafyzického růstu. Tento fakt může naší bolest trochu zmírnit a v tomto procesu můžeme vidět světlo na konci tunelu.
Temná noc duše, není procházka růžovým sadem, neboť jeho chapadla se zmocní nejniternějších součástí našich Já a podrobí ho podrobnému zkoumání. Pochybujeme o všem a přestáváme věřit všemu, co jsme doteď považovali za jasně dané. Vše zamrzne na křižovatce, zde se rozhodneme zda to dáme a nebo zda půjdeme trnitou cestou dále. Období malomyslnosti bývají znakem duchovního růstu. Pokud nepochybujeme o všem, o magii, spiritualitě a životě samém. Pak při své cestě budeme pouze slepě tápat.Během procesu temné noci nastává psychologická smrt. Abychom se mohli znova narodit, musíme nejdříve zemřít. K výšinám lze vyšplhat pouze ze dna.
Když se probíráme z letargie smutku, jsme více bdělí. Dezorientace vede k sebeuvědomění. Vše co dříve bylo rozmazané a nepoznané, do sebe začíná zapadat a dávat smysl.
Radost a smutek jsou dvěma stranami jedné mince, ve chvíli kdy pochopíme jednu stranu, dává smysl i ta druhá strana. Abychom sami sebe chápali v celé velikosti, musíme poznat obě stránky
Ve své praxi často při řešení různých situací vysvětluji, že pokud chceme docílit rovnováhu, musíme poznat a uchopit oba konce duality. Vždy v konkrétním případě.
POKUD JE PRAVDA ROZTŘÍŠTĚNÁ, POSBIREJTE JEDNOTLIVÉ KOUSKY, NADECHNETE SE A POKUSTE SE VTOM NAJÍT NĚJAKÝ SMYSL PRO SVOU VLASTNÍ EXISTENCI.
Bolest je často rozhodujícím iniciátorem, cenným životním průvodcem a jedním z našich největších učitelů.
Neuvízněte v pasti svých emocí a nenechte je ovládat vaše životy ❣️❣️❣️
Temná noc rozkládá mysl a nabízí možnost znovuobjevení naší cesty.
Všem kdo procházíte nebo dokonce jste uvízli v temné noci, zvedněte se z popela jako pták Fénix. Vaše Xariska