Vše je láska

16.03.2019

Láska je všudypřítomná. Láska je nejvyšší realita, láska je všechno.

Človíčku dovol si naplno procítit tu prapůvodní energii lásky, dovol si otevřít své srdce a vypustit všechny ať vědomé či nevědomé strachy, které tě svazují a kterými si vytváříš v životě příkoří a nedostatek. Pouze s otevřeným srdcem a s čistou bezpodmínečnou láskou můžeš žít v radosti a klidu. Ne neotáčej lásku ven, ale skrze sebe ji nech proudit. 

Nejdříve musíš uchopit lásku sám k sobě človíčku a pak teprve nechat volně tuto všeobjímající lásku plynout do celého okolí a světa.  

Uvědom si človíčku, že jsi tvůrce. Jsi tvůrce svého života a spolutvůrcem všeho dění na planetě Zemi i v celém vesmíru. Můžeš dělat a mít všechno co chceš. A však zákon přitažlivosti ti dává i dostatek všeho, čeho se bojíš, co odmítáš, čemu se bráníš. Vše čeho se nejvíce bojíš, to tě bude neustále doprovázet. Tvůj strach to bude stále jako magnet přitahovat do tvého života. 

Človíčku, síla strachu je veliká, uvědom si tedy čeho a proč se bojíš, co z hloubky svého vnitřního Já odmítáš a zapracuj na změně svých postojů. Začni milovat sám sebe, prohlubovat svou sebelásku, sebeúctu, protože ten kdo sám sebe miluje, nebude sebe trestat. Ten kdo opravdu sám sebe ctí a respektuje, ten si dopřeje jen to co ho naplňuje radostí a vděčností. 

Človíčku, v této existenci jsi plný emocí a citů. Emoce je síla, která přitahuje. Emoce je energie v pohybu. Když se rozproudí dostatek energie, vyvolá se účinek. Hmota je nahromaděná energie. 

Myšlenka je čistá energie.  Každá myšlenka která se vyšle do éteru ať vědomě či nevědomě, se neztratí, existuje nadále a je přitahována dalšími podobnými myšlenkami jiných tvůrců. Energie přitahuje energii stejného druhu a když se setká dostatečné množství stejné energie, spojí se do hromady a vytvoří hmotu "realizují" . Jakmile se vytvoří hmota, má dlouhé trvání, do doby než jiná energie tuto hmotu naruší. 

Každá myšlenka tvoří.
Strach přitahuje energii podobného druhu
Vše je láska
Láska je nejvyšší realita, láska je všechno.
Strach je druhým pólem lásky.
Ve vesmíru neexistují žádné náhody. 


ČLOVÍČKU MILUJ SEBE BEZPODMÍNEČNĚ...  všichni jsme jedno. Ty i já jsme jedno.

Xariska