Vzorce duše

02.10.2018

Mnozí lidé nechápou, proč je potkávají stejné životní situace, proč potkávají stejné typy lidí, proč jsou přítomná stále stejná životní témata. Když člověk pochopí svůj vzorec duše, je to jako by dostal do ruky mapu, díky které se snadněji vyhne pádům a naopak může svůj život úplně přetočit do pohody, štěstí a lásky. 

Mnoho lidí má problémy se svými nejbližšími, ve své vlastní rodině, s dětmi, sourozenci, rodiči, s kolegy, s okolím. Je důležité si uvědomit, že nemůžeme změnit své okolí, jiné lidi. Že aby se změnila nám opakující či nevyhovující situace, je zapotřebí změnit sám sebe. A to platí ve všech oblastech našich životů. 

Když poznáte své vzorce duše, když poznáte své nevědomé pochody, programy, tak je to opravdu jako by jste měli mapu se kterou můžete změnit sami sebe s lehkostí. Stačí jen se rozhodnout a vykročit ke změně. Stačí jen zapracovat na svých vlastních tématech a poznat sám sebe a změnit vše co je nevyhovující. Zdá se to možná složité, ve skutečnosti je to velice lehké. Nejtěžší bývá začít a vytrvat do bodu, kdy se změna stane vaší součástí.

Co jsou to vzorce duše? 

Od svého narození má každý člověk ve své duši zapsanou svou minulost a také zde působí karma rodu, místa...  Duševní vzorce jsou  PAMĚŤ DUŠE uložená na nevědomé úrovni a proto jsme vtahováni do stejných situací a zasahují nás stejné životní témata. 

Když se člověk narodí, narodí se do určitého dne, měsíce v určitou hodinu, do určité rodiny ... Každý člověk se narodí s pamětí duše, přichází si také splnit určité úkoly či poznání. Vzorce naší duše jsou zápisky nejen z minulých životů a od našich předků, ale sledují i nit našich budoucích životů.  Když se člověk narodí, má nějaký plán duše, nějakou cestu, skrze mou zkušenost vím, že někdo jde dle plánu a nemá jiné východisko, jiný má možnost si tento plán přepisovat, ale vždy jsou zde určité provázanosti a vazby, vše má řád. Nic není pevně určeno a nic není v chaosu! 

Celá naše rodová linie je do nás vštěpena, já věřím, že jsme si tuto rodovou linii tak jako vše ostatní vybrali. Není náhoda, že máme rodiče, rodiny takové jací jsou. Není náhoda, že jsme se narodili na tomto místě a v tomto čase...  Já vím, že náhody neexistují.  Tím, že je naše rodová linie naší součástí, prožíváme stejné situace jako prožívali naši předkové. Můžeme být poučeni a jinak reagovat, můžeme se domnívat, že jsme jiní, přesto jsou naší součástí a je to v našich zápisech duše a ty nás vedou cestou zápisu. 

Každý máme v sobě mnoho programů a vzorců duše, některé ještě spí, jiné jsou aktivní, některé známe, jiné třeba i popíráme, ale všechny jsou naší součástí a jsou spolubudovatelé našich životů. Co s tím? 

Vesmír je moudrý, je mnoho cestiček jak dospět k plnohodnotnému a spokojenému životu, jak naplnit to co naplněno býti má. Jedna taková cesta je, řešit postupně své témata tak jak k vám přicházejí. Vše co momentálně ve vašem životě není v souladu se štěstím a klidem, řešte, neodkládejte to, protože strčíte-li to do šuplíku, jednou se šuplík otevře a nebo se vysype tak, aby jste to už nemohli tak lehce někam zavřít. Na každé cestě by jste se měli učit poznávat samu sebe. Poznáním samu sebe a svých vzorců duše totiž dostáváte do ruky cennou mapu, podle které je mnohem lehčí kráčeti svou životní cestou k úspěchu a spokojenosti. 


DNEŠNÍM DNEM , TOUTO MINUTOU, TVOŘÍTE JAK SVOU BUDOUCNOST, TAK SVOU MINULOST. Neexistuje žádný obyčejný, nezajímavý čas, každý čas v přítomném místě je nejdůležitější bod teď a tady. Jste tvůrci a to každým nádechem i každou svou myšlenkou. Naučte se tvořit vědomě.

Vaše Xariska vám je ráda nápomocná na vaší životní cestě. Stačí mě jen kontaktovat ...