ŽENA A ESENCE ŽENSTVÍ

03.04.2019

Ženská energie je univerzální a životodárná. Esence ženství je jedinečná. Uvědomíme-li si, že žena je ta ze které může vzejít nový život a přijmeme-li, přirovnání ženy k matce Zemi (Gaie), můžeme rozpoznat tu sílu, ve které je v každé ženě obsažená. 

"Ženy jsou Bohyně, ženy jsou životem, ženy jsou ozdobou". Tato slova jsou připisována Buddhovi.  

Ve smyslu svobody a sebeuvědomění je tento čas, tato doba velice silná a transformační, o tom už jen málo kdo pochybuje. 

Žena, která uzdravila své Já, je silná, vědomá si sama sebe a ukotvená v sebelásce, sebeúctě a sebevíře. K tomu, aby žena uzdravila své Já je zapotřebí si vybudovat silné duchovní základy. Musí najít své Já a dospět tak k sebepoznání. 

Každý člověk a tudíž i každá žena si nese své karmické vzorce, které způsobují omezení přístupu  k vrozené síle, tvořivosti, oslnivosti a v různém měřítku, maření snah o sebepoznání. Uvědomění, že každý člověk je jedinečný s jedinečnými vzorci, s jedinečným koktejlem energií, zkušeností, karmických a jiných vzorců. Je jasné, že neexistuje stejný lék, stejná cesta k sebepoznání, k vyléčení svého Já. 

Žena, která uzdravila své Já, se stává paprskem světla pro všechny. Své světlo nenuceně a uvolněně sdílí se svými přáteli, rodinou a umí posoudit hodnotu světských záležitostí. Je plná sebeúcty, zakotvená ve své skutečné identitě a tudíž s ní nelze manipulovat či ji ovládat. Přirozeně se samozřejmostí miluje a ctí své tělo, neboť ví, že je to vnější projev univerzální ženskosti. Takováto uzdravená žena si volí partnera, který ctí její ženskost a nemá potřebu se nad ní povyšovat ani ji ponižovat. Takováto uzdravená žena má bohatší vnitřní život, svobodně a s lehkostí se dělí o svou sílu, tvořivost a oslnivost. 

Zaměřte svou pozornost na své Já, uzdravte se a staňte se celistvou. Je mnoho cest jak dojít ke své celistvosti a sebepoznání. Jakmile na svou cestu nastoupíte, nedržte se cíle, ale užívejte si svou cestu po které trpělivě, cílevědomě a odhodlaně jdete. 

Vaše Xariska vám všem žehná a přeje cestu co nejradostnější a naplňující.