Platební a storno podmínky

Platební a storno podmínky pro účast na akcích pořádaných Xariskou, 

platné od 1. 4. 2018 


Rezervace

Pro rezervaci místa na dané akci, je třeba vždy uhradit uvedenou zálohu předem. Proto, aby se daná akce mohla uskutečnit, je třeba, aby byl s dostatečným předstihem proveden minimální počet rezervací.

Způsob platby

Záloha musí být uhrazena předem pro rezervaci vašeho místa. Veškeré údaje k platbě vám budou zaslány emailem, nebo jsou uvedeny u dané akce.

Zrušení účasti před začátkem akce

Záloha, kterou platíte pro rezervaci místa, je nevratná a slouží jako záruka pro výdaje spojené s pořádáním akce. Při zrušení účasti na akci ze strany účastníka se uhrazená záloha nevrací, ať jsou důvody k neúčasti jakékoli. V případě, že sami najdete za sebe náhradu, je možno na ni vaši zálohu převést. Toto neplatí, pokud se vámi uvedená osoba na tuto akci již předtím sama přihlásila.

Zrušení účasti během akce

Při přerušení účasti během akce ze strany účastníka se peníze nevrací.

Zrušení akce

V případě zrušení akce ze strany pořadatele má účastník nárok na vrácení celé jím uhrazené částky, příp. částky odpovídající rozsahu zrušení. Částku lze rovněž se souhlasem účastníka převést na jinou, jím vybranou akci.

Není-li určeno jinak, vztahují se tyto platební a storno podmínky na všechny akce pořádané Xariskou Strmiskovou


.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Poskytovatel se zavazuje, že bude trvale chránit všechny osobní údaje uživatele v souladu se zákony o ochraně osobních údajů. Poskytovatel použije osobní údaje výlučně za účelem objednávky a další potřebné komunikace. Informace o uživateli nebudou v žádném případě předány do rukou neoprávněných osob.