Platební a storno podmínky

Platební a storno podmínky pro účast na akcích pořádaných Xariskou, 

platné od 1. 4. 2018 


Rezervace

Pro rezervaci místa na dané akci, je třeba vždy uhradit uvedenou zálohu předem. Proto, aby se daná akce mohla uskutečnit, je třeba, aby byl s dostatečným předstihem proveden minimální počet rezervací.

Způsob platby

Záloha musí být uhrazena předem pro rezervaci vašeho místa. Veškeré údaje k platbě vám budou zaslány emailem, nebo jsou uvedeny u dané akce.

Zrušení účasti před začátkem akce

Záloha, kterou platíte pro rezervaci místa, je nevratná a slouží jako záruka pro výdaje spojené s pořádáním akce. Při zrušení účasti na akci ze strany účastníka se uhrazená záloha nevrací, ať jsou důvody k neúčasti jakékoli. V případě, že sami najdete za sebe náhradu, je možno na ni vaši zálohu převést. Toto neplatí, pokud se vámi uvedená osoba na tuto akci již předtím sama přihlásila.

Zrušení účasti během akce se peníze nevrací

Zrušení účasti méně jak 7 dní před akcí se záloha nevrací a ze zbytku platby se vrací 50% z částky.

Při přerušení účasti během akce ze strany účastníka se peníze nevrací.

Zrušení akce

V případě zrušení akce ze strany pořadatele má účastník nárok na vrácení celé jím uhrazené částky, příp. částky odpovídající rozsahu zrušení. Částku lze rovněž se souhlasem účastníka převést na jinou, jím vybranou akci.

Není-li určeno jinak, vztahují se tyto platební a storno podmínky na všechny akce pořádané Xariskou


Platební a storno podmínky pro konzultace s Xariskou
platné od 1. 6. 2018


Osobní konzultace: Po domluveném termínu, dostanete potvrzovací zprávu s údaji pro nevratnou zálohovou platbu 200 Kč. Pokud je osobní konzultace v místě kam dojíždím, je nevratná záloha 700 Kč. Protože chápu, že se může něco stát, je možné dohodnutý termín písemně změnit maximálně však            48 hodin předem.

Veškeré konzultace na dálku  se platí platbou předem. I zde je platba nevratná. Možnost dohodnutý termín písemně změnit, max. 24 hodin předem, jinak platba propadá. 

Čištění a práce na domu, bytu nebytových prostor : Po domluveném termínu, dostanete potvrzovací zprávu s údaji pro zálohovou platbu dle dohody, tato záloha je nevratná. Protože chápu, že se může něco stát, je možné dohodnutý termín písemně změnit maximálně však 48 hodin předem.

.

Pokud se klient nedostaví na smluvené sezení v domluvený termín a ani se předem dle výše daných možností neomluví či nepřeobjedná, nevratná platba či záloha propadá. 

Písemné možnosti jsou myšleny: sms zpávy na tel : +420 774 1606 644 , messengerem - fb, pokud jsme za jeho pomoci domlouvali termín a nebo emailem ax-centrum@email.cz

.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Poskytovatel se zavazuje, že bude trvale chránit všechny osobní údaje uživatele v souladu se zákony o ochraně osobních údajů. Poskytovatel použije osobní údaje výlučně za účelem objednávky a další potřebné komunikace. Informace o uživateli nebudou v žádném případě předány do rukou neoprávněných osob.